Cổng khởi nghiệp Online tại Khoinghiep.TV

Bạn muốn hỗ trợ gì ?Đạo đức trong kinh doanh

Mình đặt Grab thì máy chủ lỗi, lại sang Go Việt đặt thì gặp tình huống. Mình vừa ngồi lên: – Anh ơi, a huỷ…

Khởi nghiệp như cá sấu

1/ CHỜ ĐỢI THỜI CƠ Cá sấu là loài khá kiên nhẫn. Bạn đừng vội vã tiến hành công cuộc Startup của mình khi chưa…