Category: Casestudy

Người mà Billgates nói Ông ấy thực sự là một nhà tư tưởng lớn nhất mà tôi từng gặpNgười mà Billgates nói Ông ấy thực sự là một nhà tư tưởng lớn nhất mà tôi từng gặp

Đối nghịch với nguyên tắc 10.000 luyện tập để thành công là phương pháp tiếp cận sâu đa lĩnh vực (expert-generalist). Mô tả phương pháp này, Chủ tịch của Bain&Co