â học làm giàu từ,

â học làm giàu từ,

Ở , , chúng ta đã biết cách tạo một đề thi từ ngân hàng có sẵn hay tự nhập câu hỏi, tạo cây thư mục để chứa đề thi cho từng môn. Trong bài này chung ta tiếp tục tìm hiểu cách xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi mà mình đã đưa lên và… Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ…

â học làm giàu từ,

Leave your thought here

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.